Postdocs & Visiting Scholars

 

  • Postdoctoral Research Associate: Dr. Jun Peng (2005-2006), now an Associate Professor at The University of Texas, Pan American; Dr. Wei Liang (Visiting in 2015)
  • Visiting scholars: Profs. Hend Alqamzi (2014), Kaifeng Zhang (2013-2014), Xiaotong Zhang (2010-2011), Jianshuang Cui (2006-2007) and Shenfu Du (2005)
  • Visiting students: Jing Ma (2015-2016), Yanhong Yang (2012-2013), Yuehua Wang (2011)

 

Liang Cheng, Ph.D. © 2015